Gerechtelijke uitspraken & Actualiteiten


Welke rechter bij huur- en franchiseovereenkomst? - 27 december 2017 - mr. A.W. Dolphijn

mr. A.W. Dolphijn

franchiseovereenkomst, huurovereenkomst, onderhuurovereenkomst

Welke rechter is bevoegd te oordelen over een samenhangende huur- en franchiseovereenkomst? 

Een franchisenemer van Bruna vorderde onder meer dat Bruna de (onder)huurovereenkomst netjes zou nakomen, omdat Bruna meent dat de huurovereenkomst is geëindigd doordat de samenhangende franchiseovereenkomst zou zijn geëindigd. 
Op grond van artikel 93 onder c Rv worden door de kantonrechter, onder meer, behandeld en beslist: zaken betreffende een huurovereenkomst, ongeacht het beloop of de waarde van de vordering. Zie de kantonrechter van de echtbank Midden-Nederland 1 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6314. 

 

Mr. A.W. Dolphijn - Franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren? Ga naar dolphijn@ludwigvandam.nl