Top 5 vragen

1. Is mijn franchise-overeenkomst nog wel in overeenstemming met de thans geldende regelgeving?

Een van de kernactiviteiten van Ludwig & Van Dam franchise advocaten is het toetsen en doorlichten van franchise-overeenkomsten, zowel ten bate van franchisegevers als franchisenemers. Indien u meer omtrent dit onderwerp wilt weten klikt u hier .


2. Een franchisenemer behaalt de hem door zijn franchisegever verstrekte omzet- en resultaatsprognose niet. Wie is daarvoor aansprakelijk en wat te doen?

Prognoseproblematiek in vele vormen is een verschijnsel dat zich met enige regelmaat voordoet in franchising. Klik hier voor een nadere uitleg omtrent één en ander


3. Handelt mijn franchise-organisatie wel in overeenstemming met de geldende mededingingsrechtelijke regelgeving?

Tot een van de kernactiviteiten van Ludwig & Van Dam behoort tevens het doorlichten van franchise-organisaties op mededingingsrechtelijk gebied. Voor meer informatie daaromtrent klikt u hier .


4. Dient een franchisenemer bij beëindiging van de franchise-overeenkomst de door hem gehuurde locatie aan de franchisegever ter beschikking te stellen of behoudt hij deze?

De beantwoording van deze vraag is in de eerste plaats afhankelijk van de vraag of de franchisenemer het vestigingspunt van de franchisegever huurt of dat hij rechtstreeks huurt van de eigenaar. In dat laatste geval zal de franchisenemer het vestigingspunt in zijn algemeenheid kunnen behouden. In het eerste geval hangt de beantwoording van de vraag er vanaf of een succesvolle koppeling is gecreëerd tussen de looptijd van de franchise-overeenkomst en die van de (onder)huurovereenkomst. Voor informatie omtrent dit punt klikt u hier .


5. Hoe is het te voorkomen dat franchisenemers op enig moment niet meer als zelfstandig ondernemer doch als werknemer worden aangemerkt door fiscus en bedrijfsvereniging?

De belangrijkste kwestie in deze is de vraag of in de franchise-overeenkomst is bepaald dat de franchisenemer de in de franchise-overeenkomst opgenomen activiteiten persoonlijk dient te verrichten. Wanneer in de overeenkomst met zoveel woorden is opgenomen dat dat niet het geval is, kan de zogenaamde fictieve dienstbetrekkingsproblematiek in veel gevallen worden vermeden, hoewel ook dan voorafgaande toetsing van de franchise-overeenkomst door fiscus en bedrijfsvereniging aan te raden is. Voor meer informatie klikt u hier .