Gerechtelijke uitspraken & Actualiteiten


Stop de leveringsstop - 10 september 2015 - mr. A.W. Dolphijn

mr. A.W. Dolphijn

formulewijziging, franchisecontract, franchiseovereenkomst, opzegging, franchiseherstructurering, franchiseovereenkomst, franchisegever

Het invoeren van een leveringsstop door een franchisegever is een geducht middel om een franchisenemer onder druk te zetten. De rechtbank Noord-Nederland heeft op 24 juni 2015 (EQLI:NL:RBNNE:2015:4160) een interessante uitspraak gedaan over dit vraagstuk. 

Aan de orde was het geval waarbij de franchisegever een formule voor sportwinkels exploiteert en geeft licenties uit aan winkeliers voor het voeren van de formule. De franchisegever acteerde tevens als inkooporganisatie in de zin dat zij collecties inkocht voor franchisenemers die bij de franchisenemers werd afgeleverd. Daarbij werd de inkoop van leveranciers door de franchisegever voorgefinancierd. 

Op enig moment meent de franchisegever dat het niet meer verantwoord was door te gaan met het voorfinancieren. De rechtbank onderkent dat verdere voorfinanciering de financieringslast van de franchisegever substantieel zal doen toe nemen. Echter, het stond de franchisenemer desalniettemin niet vrij om zonder vooraankondiging en per onmiddellijke ingang een leveringsstop te bewerkstelligen. De rechtbank oordeelt dat mettertijd de situatie ontstaan was waarbij de franchisegever als financier functioneerde voor de winkeliers, maar dat de franchisegever naar verloop van tijd wel het recht had om deze situatie te wijzigen. De zorgplicht die zij jegens haar franchisenemers had, bracht evenwel met zich mee dat zij slechts gefaseerd (eerst uitspreken van haar verlangens, vervolgens overleg over de uitvoering) en met inachtneming van een redelijke termijn (waarbinnen de winkeliers een reële mogelijkheid hadden om hun schulden terug te brengen) een structurele wijziging mocht doorvoeren. Door de verhouding die op het punt van kredietverlening tussen de franchisenemer en de franchisenemer was ontstaan, is volgens de rechtbank op de franchisegever een bijzondere zorgplicht jegens de franchisenemers komen te rusten, vergelijkbaar met die van een kredietverlenende bank. Met de leveringsstop zouden de franchisenemers slechts een bestaande voorraad kunnen verkopen en gedoemd zijn om naar enige tijd hun winkels te sluiten omdat zij niet meer rendabel zijn. De rechtbank oordeelt dat het handelen van de franchisegever, waarmee een leveringsstop bewerkstelligd is, onverenigbaar was met de redelijkheid en billijkheid die zij als franchisegever jegens haar franchisenemers in acht dienen te nemen. 

Een franchisegever doet er goed aan om bij het wijzigen van een gevoerd beleid, de beleid gefaseerd en met inachtneming van een redelijke termijn door te voeren. Franchisenemers zouden met succes kunnen opkomen tegen een leveringsstop indien dit wordt opgelegd bij een te onzorgvuldige doorvoering van een gewijzigd beleid. 

Mr A.W. Dolphijn - Franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren? Ga naar dolphijn@ludwigvandam.nl