Gerechtelijke uitspraken & Actualiteiten


Investering in franchiseonderneming kwijt? - d.d. 20 februari 2017 - mr. A.W. Dolphijn

mr. A.W. Dolphijn

Franchisenemer, franchiseformule, herinvestering

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 21 december 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:6846, een oordeel geveld over de situatie waarbij diverse partijen investeringen gedaan hadden in een te vestigen franchiseonderneming.

In Duitsland en België worden meerdere fastfoodrestaurants onder de franchiseformule in kwestie succesvol geëxploiteerd. Een aspirant-franchisenemer wenst de formule ook in Nederland te gaan exploiteren en zoekt daartoe naar de nodige financiële middelen. In het kader daarvan zijn er diverse partijen die aangegeven hebben om te willen samenwerken. De aspirant-franchisenemer heeft van hen diverse bedragen ontvangen. De samenwerking zou vorm gegeven worden door een aandelenoverdracht. Echter, de samenwerking en de beoogde aandelenoverdracht zijn uiteindelijk niet doorgegaan. De investeerders vorderen derhalve de betaalde bedragen terug.

Ten grondslag aan de vordering leggen de investeerders dat er sprake is van een onverschuldigde betaling (ex artikel 6:203 BW). De investeerders zeggen dat de rechtsgrond voor de betalingen is komen te vervallen, omdat de afgesproken aandelenoverdracht niet heeft plaatsgevonden.

De rechtbank oordeelt dat van het vervallen van de rechtsgrond (met terugwerkende kracht) alleen sprake kan zijn als de verbintenis wordt vernietigd. Die vernietiging hebben de investeerders echter niet gesteld en ook niet ten grondslag gelegd aan hun vordering. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat er ook geen beroep gedaan is op ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst (en de daaruit voortvloeiende ongedaanmakingsverbintenissen). Kortom, de betalingen zijn gedaan in het kader van de samenwerking en dus niet zonder rechtsgrond en daardoor ook niet onverschuldigd. Die samenwerking is (nog) niet rechtsgeldig beëindigd en daarom hoeven de investeringen ook (nog) niet te worden terugbetaald.

 

Mr. A.W. Dolphijn - Franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren? Ga naar dolphijn@ludwigvandam.nl