Intellectuele eigendom

De franchisegever is doorgaans eigenaar van of gerechtigd tot het gebruik van de/het door het franchisenet te gebruiken handelsnaam, handelsmerk of andere onderscheidende kenmerken. De franchisenemer verkrijgt met het sluiten van de franchise-overeenkomst doorgaans het exclusieve recht om de onderneming uit te oefenen met gebruikmaking van het franchise-systeem, inclusief woord- en beeldmerken, handelsnamen, aanduidingen, reclameslagzinnen en dergelijke. In dit verband heeft de franchise-overeenkomst het kenmerk van een licentie-overeenkomst. De franchisegever kan het woord- en beeldmerk doen inschrijven in bijvoorbeeld het Benelux Merken Register. Voorts zal de franchisegever doorgaans auteursrechthebbende zijn van bijvoorbeeld het handboek, dat in het kader van de franchise-overeenkomst aan de franchisenemer ter beschikking wordt gesteld. Uit het bovenstaande vloeit voort, dat zowel de franchisegever als de franchisenemer in het kader van een franchise-relatie te maken krijgen met aspecten van intellectueel eigendomsrecht.

Het is voor de franchisegever op dit moment nog niet mogelijk om een octrooi te verkrijgen op niet-technische vindingen, zoals bijvoorbeeld de werkwijze en methode van bedrijfsvoering. Met andere woorden; de franchisegever kan nog geen octrooi krijgen op de door haar ontwikkelde franchiseformule. In de Verenigde Staten en Japan is het wel mogelijk om een octrooi te verkrijgen op het franchiseconcept. In Europa zal men hierop waarschijnlijk nog wel enige jaren moeten wachten. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat er op termijn ook in Europa octrooi kan worden verkregen op het franchise-concept. Het moet dan wel gaan om iets nieuws dat niet ergens ter wereld eerder is toegepast. In het licht van het voorgaande is het verstandig reeds nu te onderzoeken of de franchisegever geen werkwijzen, methoden, logistieke systemen, produkten of combinaties hanteert die zo uniek zijn dat zij nu of in de toekomst voor octrooi in aanmerking komen. Ludwig & van Dam franchise advocaten assisteert u vanzelfsprekend gaarne bij een dergelijk onderzoek.