Gerechtelijke uitspraken & Actualiteiten


Het concept van de Wet Franchise: impact voor franchisegevers en franchisenemers - d.d. 5 februari 2019 - mr. A.W. Dolphijn

mr. A.W. Dolphijn

Ludwig & Van Dam advocaten denkt dat als het ontwerp van de Wet Franchise daadwerkelijk wet zal worden, er heel wat zal veranderen voor franchisegevers en franchisenemers. De voorgestelde regels maken goed overleg tussen franchisegevers en franchisenemers, nog belangrijker. Anderzijds geldt dat als het overleg niet tot een oplossing leidt, de wettelijke regels escalatie in de hand kunnen werken die regels in stelling worden gebracht. Hoe dan ook zullen de nieuwe regels flink wat impact hebben.

...

Klik hier voor het gehele artikel.