Gerechtelijke uitspraken & Actualiteiten


Arbeidsovereenkomst met franchisenemer blijft, ondanks einde franchiseovereenkomst - 15 november 2016 - mr. A.W. Dolphijn

mr. A.W. Dolphijn

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 2 november 2016, ECLI:NL:RDMNE:2016:5714 een uitspraak gedaan over de vraag of de arbeidsovereenkomst van een werknemer van de franchisenemer, voortgezet wordt bij de nieuwe organisatie die de activiteiten van de gewezen franchisegever voortzetten.

De franchisegever, te weten ANWB, had een franchiseovereenkomst gesloten op basis waarvan Stichting VVV Soest ook ANWB-artikelen verkocht. Op enig moment heeft ANWB de franchiseovereenkomst opgezegd, naar aanleiding waarvan VVV Soest het UWV toestemming gevraagd heeft om het dienstverband met enkele werknemers te mogen beëindigen, omdat VVV Soest haar bedrijf zou beëindigen. Immers, met het einde van een franchiseovereenkomst kwam ook een einde aan een rendabele exploitatie van VVV Soest. Ondertussen was de Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei (hierna te noemen: “RBT”), opgericht. VVV Soest heeft dienaangaande contact gehad met de gemeente met als doel het staken van de huidige subsidie budgetten voor de VVV en de toekenning van de subsidiebudgetten aan de RBT. 

De rechtbank oordeelt dat voor het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een overgang van de onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW. Beoordeeld moet worden of er sprake is van behoud van identiteit. Gebleken is dat de klantenkring van VVV Soest geheel overgenomen is door RBT, de domeinnamen van VVV Soest worden doorgeleid naar de website van RBT, essentiële bedrijfsgegevens, waaronder relatielijsten, gegevens van leden/donateurs, databanken, kennis van personeel et cetera, zijn overgedragen aan RBT en ook de subsidie budgetten worden toegekend aan RBT in plaats van aan VVV Soest. Onder andere deze activiteiten en meer, maken dat er volgens de rechtbank sprake is van een overgang van de onderneming, ondanks dat er geen ANW/artikelen meer verkocht werden. De rechtbank beslist dan ook dat de ontslagen werknemer haar werkzaamheden kan voortzetten bij RBT en alsnog recht heeft op haar loon met terugwerkende kracht. 

mr. A.W. Dolphijn - Franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren? Ga naar dolphijn@ludwigvandam.nl