Zorgplicht

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mr. A.W. Dolphijn

Prognose, Omzetprognose, Franchiseovereenkomst, Franchiseformule, Formulewijziging, Franchiselocatie, Zorgplicht

Mr J. Sterk

Franchisenemer, franchisegever, prognoses, vestigingsplaatsonderzoek, onrechtmatige daad, zorgplicht

Op 2 juli jl. oordeelde de rechtbank Amsterdam (ECLI: RBAMS:2014:3831) dat ondanks dat een Formido franchisenemer slechts 60% van de geprognosticeerde omzetten behaalde, de franchisegever niet onrechtmatig handelde door die prognose aan de samenwerking ten grondslag te leggen. Opmerkelijk aan het vonnis is dat de afwijzing van de vorderingen met name wordt gemotiveerd doordat de franchisenemer zijn stellingen onvoldoende zou hebben onderbouwd en niet wist te bewijzen.

Mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchisecontract, franchiseovereenkomst, omzetprognose, prognose, zorgplicht, franchiserecht,

Mr. A.W. Dolphijn

Franchisecontract, franchiseovereenkomst, vestigingsplaatsonderzoek, prognose, omzetprognose, franchiseprobleem, marktonderzoek, zorgplicht

Rechtbank Overijssel, 9 april 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:1985

Mr. Th.R. Ludwig

Rechtbank Roermond

Franchisenemer, prognose, zorgplicht

Onlangs heeft de rechtbank te Roermond tussenvonnis gewezen tussen een franchisenemer en een franchisegever, waarbij de omzet een derde lager uitviel dan door de franchisegever was begroot. De zorgplicht van de franchisegever brengt in zijn algemeenheid met zich mee dat de uitgangspunten op grond waarvan de franchisenemer zijn onderneming start dienen te kloppen.

Mr J.H. Kolenbrander

Franchisegever, Franchiseovereenkomst, Zorgplicht

Van een ‘normale’ werknemer zal niet snel aangenomen mogen worden dat hij zijn arbeidsovereenkomst prijs heeft gegeven. Wat echter als de werknemer met zijn werkgever in onderhandeling is om een franchiseovereenkomst te sluiten die de arbeidsovereenkomst zal gaan vervangen? In dit artikel zal getracht worden om een richtlijn voor dergelijke situaties te formuleren.

1. Inleiding: franchising

Mr Th.R. Ludwig

Cursus franchising voor Netlaw

Op 2 februari 2011 geeft mr. Th.R. Ludwig een cursus voor Netlaw, een samenwerkingsverband van diverse advocatenkantoren in Nederland. Tijdens de cursus zullen onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen: precontractuele fase – prognoses – zorgplicht franchisegever – erecode – regelgeving in ontwikkeling.

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Rotterdam

Prognose, zorgplicht, franchisecontract

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

In de afgelopen jaren heeft inmiddels een ruime hoeveelheid jurisprudentie het licht doen zien betreffende het niet behalen van de prognoses door de franchisenemer. In het merendeel van deze uitspraken wordt het niet behalen van de prognoses door de franchisenemer gekoppeld aan de zorgplicht van de franchisegever. Indien de lijn van de diverse uitspraken wordt gevolgd, blijkt hieruit dat bij tegenvallende resultaten van de franchisenemer de franchisegever verplicht is advies en bijstand te verlenen teneinde het ongunstige financiële tij van de franchisenemer te keren.

Inhoud syndiceren