prognose

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mr. A.W. Dolphijn

Franchisenemer, Franchisegever, Prognose, Prognoses

Rechtbank Noord-Nederland, 9 april 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:1936

In een fraai gemotiveerd kort gedingvonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 9 april 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:1936 was aan de orde de vraag of een voorschot betaald diende te worden op de schadestaatprocedure.

Mr. Th.R. Ludwig

Rechtbank Noord-Nederland

Prognose, franchisenemer, franchiseprobleem, omzetprognose

Inleiding

Mr. D.L. van Dam

Rechtbank Noord-Nederland

Starter, franchisenemer, franchisegever, franchisenemers, franchisegevers, franchiseovereenkomst, vestigingsplaatsonderzoek, prognose, prognoses, omzetprognose, franchiseprobleem

Inleiding

Mr E.G. Snoek

Een steeds terugkerend onderwerp in de franchisepraktijk betreft de aansprakelijkheid ter zake ondeugdelijke prognoses. In een fast food markt die door de huidige economische situatie onder druk staat, is het van belang dat franchisenemers zich realiseren dat niet slechts de markt een oorzaak kan zijn van het feit dat de werkelijkheid achterblijft bij de prognoses. Franchisegevers op hun beurt dienen zich te realiseren dat de informatie die zij verschaffen, ook in het geval de cijfers door een derde zijn opgesteld, dienen te controleren op de juistheid daarvan.

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Utrecht

prognose, omzetprognose, franchisenemer, vestigingsplaatsonderzoek

Mr J. Sterk

Recentelijk heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich uitgelaten over de vraag of een franchisenemer in alle omstandigheden kan worden gehouden aan een concurrentiebeding na afloop van de franchiseovereenkomst en op welke gronden dat beding buiten toepassing zou mogen worden gelaten. De betreffende franchisenemer had zijn franchiseovereenkomst zelf opgezegd. Vervolgens ontplooide de betreffende franchisenemer volgens de franchisegever concurrerende activiteiten welke in strijd zouden zijn met het concurrentiebeding.

Mr J.H. Kolenbrander

Rechtbank Utrecht

Prognose, omzetprognose, vestigingsplaatsonderzoek

Mr. Th.R. Ludwig

Rechtbank Roermond

Franchisenemer, prognose, zorgplicht

Onlangs heeft de rechtbank te Roermond tussenvonnis gewezen tussen een franchisenemer en een franchisegever, waarbij de omzet een derde lager uitviel dan door de franchisegever was begroot. De zorgplicht van de franchisegever brengt in zijn algemeenheid met zich mee dat de uitgangspunten op grond waarvan de franchisenemer zijn onderneming start dienen te kloppen.

Mr J.H. Kolenbrander

franchiseadvocaat, franchiseovereenkomst, prognose

Op 6 januari jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage een vonnis gewezen, die grote gevolgen kan hebben voor de franchisepraktijk. Op grond van dit vonnis zal het aanzienlijk moeilijker worden voor een franchisegever om een franchiseovereenkomst met een franchisenemer te ontbinden als de franchisegever eerder, ten tijde van het sluiten van de franchiseovereenkomst, ondeugdelijke prognoses heeft verstrekt aan deze franchisenemer.

Mr J.H. Kolenbrander

Rechtbank ’s-Gravenhage

franchiseovereenkomst, prognose, franchiseadvocaat

De voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage heeft op 6 januari jl. een vonnis gewezen, die mogelijkerwijs grote gevolgen kan hebben voor de positie van de franchisenemer in het geval dat er sprake is van ondeugdelijke prognoses. Een ontbinding van de franchiseovereenkomst door de franchisegever kan hierdoor worden bemoeilijkt, dan wel onmogelijk worden gemaakt.

Inhoud syndiceren