onderhuurovereenkomst

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mr. A.W. Dolphijn

Formulewijziging, franchiseformule, franchiseovereenkomst, huurovereenkomst, onderhuurovereenkomst

Als een franchiseformule ophoudt te bestaan, bijvoorbeeld als deze ingelijfd wordt bij een andere organisatie, dan kan de vraag zijn of de franchisenemer dan ook verplicht is zich te laten inlijven in de nieuwe formule. De rechtbank Midden-Nederland heeft op 16 mei 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:2244, een vonnis gewezen in een langlopend geschil hierover tussen Jumbo en één van haar franchisenemers.

mr. A.W. Dolphijn

franchiseovereenkomst, huurovereenkomst, onderhuurovereenkomst

Welke rechter is bevoegd te oordelen over een samenhangende huur- en franchiseovereenkomst? 

Mr. Th. Meijer

Een veel terugkerend onderwerp van procedures in zaken tussen franchisegevers en franchisenemers blijft de koppeling tussen de franchiseovereenkomst en de onderliggende (onder) huurovereenkomst. Met deze koppeling wordt beoogd dat beëindiging van de franchiseovereenkomst automatisch leidt tot beëindiging van de (onder) huurovereenkomst en vice versa. Bij de overeenkomsten is in dat geval een bepaling opgenomen dat de beide overeenkomsten gekoppeld zijn. 

Mr. A.W. Dolphijn

Franchiseovereenkomst, huurovereenkomst, onderhuurovereenkomst, franchisegever, franchisenemer

Het gerechtshof te Den Bosch vernietigde op 7 juli 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:2509) een vonnis van de rechtbank Limburg over de samenloop van een franchiseovereenkomst en een onderhuurovereenkomst. De franchisenemer wordt een voorschot toegekend op de schade.

Mr. A.W. Dolphijn

beëindiging franchiseformule, formulewijziging huurovereenkomst,onderhuurovereenkomst, franchiseovereenkomst

Gerechtshof Den Haag 16 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3720

Beëindiging franchiseformule en einde onderhuur

Kan de franchisegever - zonder schadeplichtig te zijn - de franchiseformule staken en bovendien de huurrelatie met de franchisenemer beëindigen, waarbij de franchisegever wel verdergaat met een webshop?

Mr A.C. van Engel

Huurprijsverlaging in de praktijk: een inspanning van franchisenemer en franchisegever samen.

Franchiserecht, koppeling, (onder)huur

Mr D.L. van Dam

(onder)huurovereenkomst, franchisegever, franchisenemer

Onlangs heeft de rechtbank vastgesteld dat overdracht van de franchiserechten van de ene franchisegever aan de andere, niet zonder meer betekent dat daarmee ook een eventuele (onder)huurovereenkomst tussen de franchisenemer en de nieuwe, verkrijgende franchisegever/hoofdhuurder tot stand is gekomen.

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Leeuwarden

(onder)huurovereenkomst, franchiseformule

In de verdringingsmarkt van fastfoodconcepten bepaalt diegene die kan beschikken over een eigen pand veelal welke formule daarin mag worden toegepast. Een recent arrest van het gerechtshof Leeuwarden is daar een bevestiging van. De casus is als volgt.

Mr Th.R. Ludwig

Aan veel franchiseovereenkomsten zijn (onder)huurovereenkomsten verbonden. In die situatie is de franchisegever vaak hoofdhuurder, en huurt op zijn beurt het vestigingspunt onder aan de franchisenemer, op grond van een geïndividualiseerde onderhuurovereenkomst.

Belang franchisegever

Mr J. Sterk - franchiseadvocaat

Om redenen van uiteenlopende aard worden franchisegevers en franchisenemers geconfronteerd met de (wens tot) overdracht van de rechten uit franchiseovereenkomst naar een andere partij. De overnemende partij wordt daarbij niet zelden geconfronteerd met door onzekerheid gevoede onwillige franchisenemers. Recente voorbeelden zijn de overgang van Super de Boer naar Jumbo/C1000 en de op handen zijnde overgang van Totaal Gemak naar Cigo.

Inhoud syndiceren