Non-concurrentiebeding

Mr. A.W. Dolphijn

Non-concurrentiebeding, franchiseovereenkomst, franchisecontract, franchisenemer, franchisegever

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 22 juni 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:7353) een franchisenemer afgestraft, omdat deze voor een tweede maal in kort geding over hetzelfde procedeerde, te weten of het non-concurrentiebeding gelding had.

Mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchisegever, franchiseovereenkomst, franchiseformule, concurrentiebeding, non-concurrentiebeding 

Mr. J. van de Peppel

Non-concurrentiebeding, franchiseovereenkomst, franchisenemer, franchisegever

Mr. A.W. Dolphijn

Franchisecontract, non-concurrentiebeding, rayonbescherming, huurovereenkomst, concurrentiebeding

Op 15 juli 2014 is er door de rechtbank Noord-Holland in kort geding (ECLI:NL:RBNHO:2014:9635) een interessante uitspraak gedaan over het beconcurreren van een supermarkt door de eigen verhuurder.

Mr D.L. van Dam

Terzijdestelling van het non-concurrentiebeding

Non-concurrentie

Mr J.H. Kolenbrander

Gerechtshof Amsterdam

Franchiseovereenkomst, wanprestatie, non-concurrentiebeding

Mr J.H. Kolenbrander

franchiseadvocaat, franchiseovereenkomst, non-concurrentiebeding

Mr. J.H. Kolenbrander

Rechtbank Maastricht

non-concurrentiebeding, redelijkheid & billijkheid

De rechtbank te Maastricht zag zich onlangs geconfronteerd met een zaak waarbij een franchisenemer voortijdig afscheid had genomen van de franchiseformule. Hoewel de franchisegever akkoord ging met deze voortijdige beëindiging van de samenwerking, wees zij de (ex)franchisenemer er wel uitdrukkelijk op dat het (postcontractuele) non-concurrentiebeding (en relatiebeding) integraal nagekomen moest worden.

Mr Th.R. Ludwig

Cursus franchising voor Netlaw

Op 2 februari 2011 geeft mr. Th.R. Ludwig een cursus voor Netlaw, een samenwerkingsverband van diverse advocatenkantoren in Nederland. Tijdens de cursus zullen onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen: precontractuele fase – prognoses – zorgplicht franchisegever – erecode – regelgeving in ontwikkeling.

Mr J.H. Kolenbrander - Franchise advocaat

Over het algemeen wordt in deze column aandacht besteed aan het Nederlandse recht, alsmede de Nederlandse jurisprudentie, hetgeen uiteraard niet verwonderlijk is gezien de achtergrond van de gemiddelde lezer. Desalniettemin is het wellicht eens aardig om naar een vonnis van een buitenlandse, te weten een Engelse, rechter te kijken en diens oordeel te vergelijken met het oordeel van een Nederlandse rechter in een – voor zover mogelijk – soortgelijke kwestie.

Inhoud syndiceren