Non-concurrentiebeding

mr. A.W. Dolphijn

franchiseovereenkomst, concurrentiebeding, non-concurrentiebeding, rayonbescherming, franchisegever, franchisenemer

Mr. A.W. Dolphijn

franchiseprobleem, concurrentiebeding, non-concurrentiebeding, franchiseovereenkomst, franchisegever, franchisenemer, zorgplicht, franchiseformule

De voorzieningenrechter vaan de rechtbank Utrecht heeft op 25 september 2015 het post non-concurrentiebeding in een franchiseovereenkomst van Bruna opgeschort.

Mr. A.W. Dolphijn

Non-concurrentiebeding, franchiseovereenkomst, franchisecontract, franchisenemer, franchisegever

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 22 juni 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:7353) een franchisenemer afgestraft, omdat deze voor een tweede maal in kort geding over hetzelfde procedeerde, te weten of het non-concurrentiebeding gelding had.

Mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchisegever, franchiseovereenkomst, franchiseformule, concurrentiebeding, non-concurrentiebeding 

Mr. J. van de Peppel

Non-concurrentiebeding, franchiseovereenkomst, franchisenemer, franchisegever

Mr. A.W. Dolphijn

Franchisecontract, non-concurrentiebeding, rayonbescherming, huurovereenkomst, concurrentiebeding

Op 15 juli 2014 is er door de rechtbank Noord-Holland in kort geding (ECLI:NL:RBNHO:2014:9635) een interessante uitspraak gedaan over het beconcurreren van een supermarkt door de eigen verhuurder.

Mr D.L. van Dam

Terzijdestelling van het non-concurrentiebeding

Non-concurrentie

Mr J.H. Kolenbrander

Gerechtshof Amsterdam

Franchiseovereenkomst, wanprestatie, non-concurrentiebeding

Mr J.H. Kolenbrander

franchiseadvocaat, franchiseovereenkomst, non-concurrentiebeding

Mr. J.H. Kolenbrander

Rechtbank Maastricht

non-concurrentiebeding, redelijkheid & billijkheid

De rechtbank te Maastricht zag zich onlangs geconfronteerd met een zaak waarbij een franchisenemer voortijdig afscheid had genomen van de franchiseformule. Hoewel de franchisegever akkoord ging met deze voortijdige beëindiging van de samenwerking, wees zij de (ex)franchisenemer er wel uitdrukkelijk op dat het (postcontractuele) non-concurrentiebeding (en relatiebeding) integraal nagekomen moest worden.

Inhoud syndiceren