kort geding

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

mr. T. Meijer

Bij juridische geschillen bestaat de mogelijkheid om door middel van een kort geding de rechtbank te verzoeken voorlopige voorzieningen te treffen. Deze voorlopige voorzieningen dienen veelal het ontstaan van schade, dan wel het oplopen hiervan, te voorkomen. Aangezien dergelijke voorlopige voorzieningen verstrekkende gevolgen kunnen hebben wordt van een eiser in kort geding geëist dat hij een spoedeisend belang heeft bij het instellen van zijn vorderingen.

Mr. A.W. Dolphijn

dwaling, prognoses, omzetprognose, kort geding, concurrentiebeding, franchisecontract

Franchisegevers worden er nogal eens van beticht dat zij voorafgaand en bij het sluiten van een franchiseovereenkomst een te rooskleurig beeld geschetst hebben van de ervaringen en financiële resultaten van het franchiseconcept. De teleurgestelde franchisenemer beroept zich dan veelal op dwaling. Kunnen de vergaande gevolgen van een dergelijk beroep vooraf gepareerd worden?

mr. A.W. Dolphijn

prognoses, omzetprognose, kort geding, concurrentiebeding, franchisecontract

Mr. J. Sterk

Huurovereenkomst, franchiseovereenkomst, dwaling, onrechtmatige daad, toerekenbare tekortkoming, schadevergoeding, kort geding

Inhoud syndiceren