koppeling franchise (onder)huurovereenkomst

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

Een veel gebruikte constructie in franchiserelaties is die waarbij de franchisenemer het pand waarin hij zijn onderneming exploiteert huurt van de franchisegever, die op zijn beurt huurt van de eigenaar van het pand, derhalve een zogenaamde onderhuurconstructie. De belangrijkste reden voor een dergelijke onderhuurconstructie is gelegen in het feit dat de franchisegever op een dergelijke wijze enigszins grip houdt op zijn vestigingspunten in geval de franchiserelatie met de desbetreffende franchisenemer eindigt.

Mr J. van Koetsveld - Franchise advocaat

Naar verwachting zal op termijn van enkele maanden het nieuwe huurrecht in werking treden. Een en ander heeft gevolgen voor de koppeling van de duur van de huurovereenkomst aan die van de franchise-overeenkomst.

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

In franchiserelaties wordt geregeld door de franchisegever bedrijfsruimte ter beschikking gesteld aan de franchisenemer alwaar de franchisevestiging geëxploiteerd wordt. Dikwijls geschiedt dit door middel van een afzonderlijke (onder)huurovereenkomst.

Inhoud syndiceren