koppeling

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

mr. A.W. Dolphijn

In het arrest van het Gerechtshof Den Bosch d.d. 1 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4856 is een oordeel geveld over de samenhang tussen een franchiseovereenkomst (dealerovereenkomst genoemd) en een huurovereenkomst met een ander dan de franchisegever. Moet een franchisenemer blijven huren, als de franchisegever de franchiseovereenkomst tussentijds eindigt?

mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchisegever, franchisecontract, franchiseovereenkomst, koppeling, huurovereenkomst, opzegging

Mr. A.W. Dolphijn

Franchisenemer, franchisegever, franchiseovereenkomst, huurovereenkomst, koppeling 

Het gerechtshof Den Haag heeft op 22 december 2014 (ECLI:NL:GHDHA:2014:4103) het kort gedingvonnis in eerste aanleg vernietigd, waarbij - ondanks een forse en langdurige betalingsachterstand van de franchisenemer - de gevorderde ontruiming van het gehuurde afgewezen was. Dit kort gedingvonnis in eerste aanleg becommentarieerde ik reeds. Zie http://tinyurl.com/lobgb3s.

Mr. A.W. Dolphijn

Kan de franchisenemer door blijven gaan met exploiteren, ondanks een forse betalingsachterstand van franchisefee? De rechtbank Rotterdam oordeelde op 29 april 2014 (ECLI:NL:RBROT:2014:4701) in kort geding over deze vraag.

Mr A.C. van Engel

Huurprijsverlaging in de praktijk: een inspanning van franchisenemer en franchisegever samen.

Franchiserecht, koppeling, (onder)huur

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Rotterdam, sector kanton 

franchisejuridisch, koppeling, franchiseadvies

Onlangs is door de kantonrechter uitspraak gedaan in verband met afwijking van het dwingend huurrecht, inhoudende dat de huurovereenkomst dient te beëindigen wanneer de franchiseovereenkomst wordt beëindigd. 

Mr J.H. Kolenbrander

Rechtbank Arnhem

De beoordeling van geschillen over een (onder)huurovereenkomst is door de wet toegewezen aan de specialistische kantonrechter, terwijl geschillen over een franchiseovereenkomst, in beginsel, door de ‘normale’ (civiele) rechter worden beoordeeld. In franchising is het zeer gangbaar dat er, naast het sluiten van een franchiseovereenkomst, eveneens een (onder)huurovereenkomst tot stand komt tussen de franchisegever en de franchisenemer. Welke rechter is bevoegd als de franchisenemer zich beroept op de vernietigbaarheid van beide overeenkomsten?

Mr A.C. van Engel - Franchise advocaat

Huurovereenkomsten met betrekking tot middenstandsbedrijfsruimte worden veelvuldig beëindigd met behulp van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik. In veel gevallen wil de verhuurder/franchisegever het gehuurde vervolgens voor een gelijksoortig bedrijf gaan gebruiken. In de huurbeëindigingsprocedure wordt door de huurder/franchisenemer soms aangevoerd dat verhuurder/franchisegever een vergoeding moet betalen in verband met de goodwill die de huurder/franchisenemer bij het beëindigen van de huurovereenkomst ter plaatse zal achterlaten.

Mr A.C. van Engel - Franchise advocaat

In deze rubriek is eerder geschreven over “franchisegever in moeilijkheden” en in aansluiting daarop, “Wat te doen als het faillissement een feit is?”. In deze bijdrage wil ik specifieker ingaan op de mogelijkheden van verrekening van vorderingen in faillissement.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Anders dan nog wel eens gedacht wordt zijn franchise-overeenkomsten voor onbepaalde duur niet zomaar opzegbaar.

Inhoud syndiceren