franchiserecht

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mr D. Timmerman - Franchise advocaat

Een franchise-overeenkomst is veelal nauw verbonden met een huurovereenkomst. Deze (onder)huurovereenkomst kan zijn aangegaan tussen de franchisegever als zijnde verhuurder en de franchisenemer als zijnde huurder, maar dit behoeft echter geenszins het geval te zijn. De franchisenemer kan de huurovereenkomst evengoed met een andere (rechts)persoon hebben gesloten. In het onderstaande zal ervan worden uitgegaan dat een huurovereenkomst is gesloten met de franchisegever als zijnde verhuurder/onderverhuurder en de franchisenemer als zijnde huurder/onderhuurder.

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

Op grond van de regelgeving daaromtrent is het toegestaan actieve wervingsactiviteiten van de franchisenemer te beperken tot zijn exclusieve gebied. In dat gebied kan de franchisenemer dan in vrijheid adverteren en op enige andere wijze klanten werven. De franchisegever dient alsdan aan het actief werven van klanten binnen het exclusieve gebied aan de franchisenemer geen beperkingen op te leggen. Uiteraard is het mogelijk dat bepaalde advertenties buiten het exclusieve gebied van de desbetreffende franchisenemer terechtkomen, al dan niet via internet.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

In de praktijk komen situaties voor waarbij een franchisegever wordt geconfronteerd met gedragingen van één of meer franchisenemers die niet direct onder het bereik van de franchise-overeenkomst vallen.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

In deze tijden van malaise en voorzichtig herstel knarst en scharniert het natuurlijk ook in de franchisewereld. Naast teloorgang van ketens en reorganisaties biedt het huidige tijdsgewricht echter ook kansen voor nieuwe mogelijkheden. Her en der ontstaan dan ook nieuwe initiatieven, waarvan de meesten dienen te worden toegejuicht. Hierbij worden kansen geboden voor startende franchisenemers. Daarbij dient echter wel tot tien te worden geteld alvorens een nieuw avontuur omarmd wordt.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

In de praktijk fungeren inkooporganisaties, al dan niet in de vorm van een coöperatie, soms - ten dele - als verkooporganisatie. Naast de inkoop ontstaat in een dergelijke organisatie nog wel eens de behoefte om zaken als het te voeren assortiment van de leden nader te stroomlijnen. Aldus kan het idee ontstaan om met de leden van de inkooporganisatie tevens een franchise-overeenkomst of vergelijkbaar contract te sluiten. Kunnen deze twee vormen van samenwerking samengaan?

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

In aansluiting op het in deze reeks reeds eerder gepubliceerde artikel betreffende het recht van een franchisegever om zijn franchise-organisatie aan een derde partij over te dragen zal in onderstaand artikel een en ander nader worden uitgewerkt.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Om diverse redenen kan het noodzakelijk zijn dat een franchisenemer gedurende de looptijd van zijn franchise-overeenkomst met zijn bedrijf naar een andere locatie verhuist. Een en ander kan zijn oorzaak vinden in problemen betreffende de huurrelatie met de (hoofd)verhuurder. Ook kan een en ander zijn ingegeven door economische motieven, bijvoorbeeld een veranderende, met name verslechterende, marktpositie van de bestaande vestigingslocatie.

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

In veel franchise-overeenkomsten is een bepaling opgenomen waaruit voortvloeit dat de franchisegever zich het recht voorbehoud om zijn franchise-organisatie aan een derde partij over te dragen.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Sommige franchiseconstructies hebben als kenmerk dat slechts aan bepaalde consumenten de produkten of diensten in kwestie worden geleverd. Mag dit?

Mr J. van Koetsveld - Franchise advocaat

In de huidige tijd van economische neergang zijn faillissementen van ondernemingen aan de orde van de dag. Zowel franchisenemers als franchisegevers kunnen door een faillissement getroffen worden. In deze bijdrage wordt ingegaan op de gevolgen voor de franchisenemers van het faillissement van hun franchisegever.

Inhoud syndiceren