franchiserecht

mr. A.W. Dolphijn

De rechtbank Gelderland heeft op 20 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4868 een uitspraak gedaan over de geldigheid van een afspraak in een franchiseovereenkomst, waarbij geschillen beslecht zouden worden door middel van arbitrage in plaats van door de “gewone” rechter. Uit deze uitspraak blijkt dat bij het kiezen voor een arbitragebeding in een franchiseovereenkomst er soms negatieve praktische gevolgen zijn waarover op voorhand misschien niet is nagedacht.

mr. A.W. Dolphijn

In franchiseland speelt de zorgplicht van franchisegevers een belangrijke rol. Deze zorgplicht is nu in de wet verankerd. De Minister heeft in een brief van 29 augustus 2016 de Tweede Kamer hierover duidelijkheid verschaft. 

Mr J. Sterk

Toepasselijkheid franchisecode blijft voorlopig roulette.

Franchiseovereenkomst, Erecode, prognose, franchiserecht

Bij vonnis van 13 november 2015 (ECLI:NL:RDOVE:2015:5020) overweegt de rechtbank Overijssel ter gelegenheid van een kort geding, strekkende tot ontruiming van een franchiseonderneming, waarbij als verweer een beroep op de zorgplicht werd gedaan, als volgt:

Mr. A.W. Dolphijn

franchiseovereenkomst, franchisenemer, franchiserecht, franchisegever

Het vergaren van feitelijk bewijs is soms een van de grootste uitdagingen in geschillen tussen een franchisenemer en een franchisegever. De wetgever heeft hier een aantal mogelijkheden voor geschapen. Te denken valt aan het voorlopig getuigenverhoor. In beginsel moet een dergelijk verzoek altijd worden toegewezen. Echter, in uitzonderingsgevallen wordt het afgewezen.

mr. J. Sterk

franchisenemer, franchisegever, franchiserecht, franchiseformule

Mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchisecontract, franchiseovereenkomst, omzetprognose, prognose, zorgplicht, franchiserecht,

Mr Th.R. Ludwig

Franchiserecht, franchiseadvies, franchisejuridisch

Mr A.C. van Engel

Huurprijsverlaging in de praktijk: een inspanning van franchisenemer en franchisegever samen.

Franchiserecht, koppeling, (onder)huur

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Den Haag

Franchiserecht, agentuur

Michel Knapen

 HET RECHT IN DE WINKELSTRAAT

Wie door een gemiddelde winkelstraat loopt, heeft niet altijd het besef dat er achter de gevels juridisch regime schuilt. Het franchiserecht houdt zich bezig met bedrijfsconcepten, winstprognoses, huur- en mededingingskwesties en contracten binnen winkelketens. "Ik vind het eervol om voor deze ondernemers op te treden", zegt franchiseadvocaat Theodoor Ludwig.

Inhoud syndiceren