franchiserecht

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

mr. A.W. Dolphijn

In het toonaangevende juridisch wetenschappelijk tijdschrift WPNR schreef mr. Dolphijn een bijdrage waarin wordt geopperd de definiëring van de franchiseovereenkomst te beperken tot die van de hard franchiseovereenkomst en wordt onderzocht of er een rechtstreekse wettelijke basis voor de zorgplicht van de franchisegever gevonden kan worden. 

mr. A.W. Dolphijn

De rechtbank Gelderland heeft op 20 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4868 een uitspraak gedaan over de geldigheid van een afspraak in een franchiseovereenkomst, waarbij geschillen beslecht zouden worden door middel van arbitrage in plaats van door de “gewone” rechter. Uit deze uitspraak blijkt dat bij het kiezen voor een arbitragebeding in een franchiseovereenkomst er soms negatieve praktische gevolgen zijn waarover op voorhand misschien niet is nagedacht.

mr. A.W. Dolphijn

In franchiseland speelt de zorgplicht van franchisegevers een belangrijke rol. Deze zorgplicht is nu in de wet verankerd. De Minister heeft in een brief van 29 augustus 2016 de Tweede Kamer hierover duidelijkheid verschaft. 

Mr J. Sterk

Toepasselijkheid franchisecode blijft voorlopig roulette.

Franchiseovereenkomst, Erecode, prognose, franchiserecht

Bij vonnis van 13 november 2015 (ECLI:NL:RDOVE:2015:5020) overweegt de rechtbank Overijssel ter gelegenheid van een kort geding, strekkende tot ontruiming van een franchiseonderneming, waarbij als verweer een beroep op de zorgplicht werd gedaan, als volgt:

Mr. A.W. Dolphijn

franchiseovereenkomst, franchisenemer, franchiserecht, franchisegever

Het vergaren van feitelijk bewijs is soms een van de grootste uitdagingen in geschillen tussen een franchisenemer en een franchisegever. De wetgever heeft hier een aantal mogelijkheden voor geschapen. Te denken valt aan het voorlopig getuigenverhoor. In beginsel moet een dergelijk verzoek altijd worden toegewezen. Echter, in uitzonderingsgevallen wordt het afgewezen.

mr. J. Sterk

franchisenemer, franchisegever, franchiserecht, franchiseformule

Mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchisecontract, franchiseovereenkomst, omzetprognose, prognose, zorgplicht, franchiserecht,

Mr Th.R. Ludwig

Franchiserecht, franchiseadvies, franchisejuridisch

Mr A.C. van Engel

Huurprijsverlaging in de praktijk: een inspanning van franchisenemer en franchisegever samen.

Franchiserecht, koppeling, (onder)huur

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Den Haag

Franchiserecht, agentuur

Inhoud syndiceren