Franchiseovereenkomst

mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchisegever, franchiseovereenkomst, rayonverdeling, mededinging 

De rechtbank Rotterdam heeft op 12 mei 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:3477 geoordeeld dat afspraken over exclusieve marktgebieden (rayonverdeling) verboden zijn. De door de AFM opgelegde boetes lopen in de miljoenen, die de rechtbank (deels) in stand houdt.

Mr. A.W. Dolphijn

Zie Columns, waaronder Franchise + of klik hier voor het gehele artikel.

mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchisegever, franchiseovereenkomst, franchiselocatie, concurrentiebeding, non-concurrentiebeding, zorgplicht, rayonbescherming

De rechtbank Amsterdam heeft op 20 april 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:2360) een uitspraak gedaan over de vraag of een franchisegever in het exclusieve gebied van een franchisenemer concurrerende activiteiten heeft kunnen toestaan. Ook was aan de orde of de franchisegever een nabij gevestigde concurrent mocht beleveren.

Mr. A.W. Dolphijn

franchisegever, franchiseovereenkomst, franchisecontract prognose, zorgplicht

mr. A.W. Dolphijn

franchiseovereenkomst, zorgplicht, prognose, franchisenemer, franchisegever

De rechtbank Rotterdam heeft op 16 maart 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:1769 een vonnis gewezen over de vraag in hoeverre de bank een financiering had kunnen verstrekken aan een franchisenemer voor het aangaan van een franchiseovereenkomst en het exploiteren van de franchiseformule.

mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchisegever, franchisecontract, franchiseovereenkomst, opzegging, intellectuele eigendom

mr. J. van de Peppel

Volgens in januari 2016 door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde gegevens hebben pure webwinkels in de eerste 11 maanden van 2015 bijna 17 procent meer omgezet dan in dezelfde periode van 2014. Bij bedrijven die zowel een fysieke winkel als online verkoop hebben, ook wel multi-channelers of omni-channelers, steeg de omzet met bijna een kwart. Daarentegen realiseerde de totale detailhandel in dezelfde periode een groei van nog geen 1 %. Uit deze gegevens blijkt dat internetverkoop kansen biedt voor een stijgende omzet.

mr. A.W. Dolphijn

franchiseovereenkomst, prognose, omzetprognose, franchisenemer, franchisegever

In een vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 3 februari 2016 is een aantal redelijk principiële overwegingen gewijd aan de invulling van de zorgplicht van de franchisegever jegens een franchisenemer aangaande onder meer prognoses. 

mr. A.W. Dolphijn

franchiseovereenkomst, concurrentiebeding, non-concurrentiebeding, rayonbescherming, franchisegever, franchisenemer

mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchisegever, franchisecontract, franchiseovereenkomst, koppeling, huurovereenkomst, opzegging

Inhoud syndiceren