franchisenemer

mr. A.C. van Engel

franchisegever, franchisenemer, huurder 

Rechtbank Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een huurzaak waarin de verhuurder, de Markthal Rotterdam B.V., goedkeuring heeft verzocht van een aantal afwijkende huurbedingen in de huurovereenkomst met haar huurder.

mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchising, huurovereenkomst, franchiseorganisatie

In een arrest van 18 november 2014, heeft het gerechtshof te Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2014:4741) zich onder meer gebogen over de vraag of een verhuurder de huur van een bedrijfsruimte mag opzeggen wegens dringen eigen gebruik, omdat haar dochtermaatschappij een overeenkomst gesloten heeft met een franchiseorganisatie ter exploitatie van de bedrijfsruimte onder de franchiseformule van deze franchiseorganisatie.

Mr. A.W. Dolphijn

prognose, franchisenemer, franchisegever, omzetprognose

mr. A.W. Dolphijn

Natuurlijke is het voor de uitbater van bijvoorbeeld een snackbar altijd vervelend als er een concurrent bijkomt. Soms is het echter ook onrechtmatig. Als de komst van een concurrent onrechtmatig is, kan dit zeer wel tegengehouden worden.

De overeenkomst die concurrentie beperkt

Mr J. Sterk

Franchisenemer, franchisegever, prognoses, vestigingsplaatsonderzoek, onrechtmatige daad, zorgplicht

Op 2 juli jl. oordeelde de rechtbank Amsterdam (ECLI: RBAMS:2014:3831) dat ondanks dat een Formido franchisenemer slechts 60% van de geprognosticeerde omzetten behaalde, de franchisegever niet onrechtmatig handelde door die prognose aan de samenwerking ten grondslag te leggen. Opmerkelijk aan het vonnis is dat de afwijzing van de vorderingen met name wordt gemotiveerd doordat de franchisenemer zijn stellingen onvoldoende zou hebben onderbouwd en niet wist te bewijzen.

mr. J. Sterk

franchisenemer, franchisegever, franchiserecht, franchiseformule

mr. A.W. Dolphijn

arbitrage, franchisenemer, franchisegever, franchisecontract, franchiseovereenkomst, franchiselocatie

In een franchiseovereenkomst is afgesproken dat  geschillen beslecht worden door arbitrage, te houden in New York, in de Engelse taal. De rechtbank van Amsterdam achtte die afspraak geldig. In hoger beroep werd daar anders over gedacht. Zie het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 3 juli 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2270.

mr. Th.R. Ludwig

concurrentiebeding, franchisenemer, franchiseovereenkomst

Rechtbank Amsterdam

In deze kwestie startte een voormalig freelancer van massagesalon Doctor Feelgood een eigen massagesalon onder de naam Feelgood-store. De vestiging was net buiten het overeengekomen postcontractueel gebied gelegen, te weten iets verder dan 15 kilometer van de dichtstbijzijnde vestiging van Doctor Feelgood.

Mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchisecontract, franchiseovereenkomst, omzetprognose, prognose, zorgplicht, franchiserecht,

Mr D.L. van Dam

Franchisenemer, franchisenemers, collectief, collectieven, franchisenemersvereniging, franchising, franchisenemers collectieven, franchiseraad

Inhoud syndiceren