Franchisejuridisch

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mr R.C.W.L. Albers

Franchisenemer, Franchisegever, Franchiseovereenkomst, Franchising, Franchisejuridisch, Huurovereenkomst, Concurrentiebeding, Ontbinding, Wezenlijke tekortkoming

Mr. A.W. Dolphijn

Franchisenemer, Franchisegever, Franchisecontract, Franchising, Franchisejuridisch, Huurovereenkomst, Prijsbinding, Concurrentiebeding

Mr D.L. van Dam

Franchisenemer, franchisenemers, franchisegever, franchisegevers, franchisecontract, franchisecontracten, franchiseovereenkomst, franchiseadvies, franchisejuridisch

De feiten

Mr Th.R. Ludwig

Franchiserecht, franchiseadvies, franchisejuridisch

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Rotterdam, sector kanton 

franchisejuridisch, koppeling, franchiseadvies

Onlangs is door de kantonrechter uitspraak gedaan in verband met afwijking van het dwingend huurrecht, inhoudende dat de huurovereenkomst dient te beëindigen wanneer de franchiseovereenkomst wordt beëindigd. 

Mr J.M. Smits-de Rave - Franchise advocaat

Het komt nog al eens voor dat een franchisegever zorg draagt voor het vinden van een geschikte huurlocatie voor franchisenemer om zijn bedrijf in te exploiteren, alvorens partijen een franchiseovereenkomst aangaan. Franchisegever zal bij de huurovereenkomst met de verhuurder graag willen gelden als huurder naast de franchisenemer als onderhuurder. Het Burgerlijk Wetboek biedt een huurder namelijk verdergaande bescherming dan een onderhuurder.

Franchise advocaat

In de dagelijkse praktijk vormen betalingsachterstanden vaak de aanleiding voor juridische geschillen. De financiële schade die ontstaat door het niet of te laat betalen is groot, en de overheid heeft dit enkele jaren terug onderkend met nieuwe wetgeving. Tot december 2002 kende de wet namelijk maar één wettelijke rente: die uit artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek (BW). Deze regeling is uitgebreid en sinds december maakt de wet een onderscheid tussen de ‘gewone’ wettelijke rente en de nieuwe wettelijke ‘handelsrente’, die is opgenomen in artikel 6:119a BW.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Zoals in de franchisepraktijk genoegzaam bekend is verticale prijsbinding uit den boze. De franchisegever die een frachisenemer dwingend een verkoopprijs voorschrijft gaat dus over de schreef. Hoe zit dat nu met indirecte prijsbinding, waarbij door indirecte maatregelen en/of sancties prijsbinding eveneens kan ontstaan?

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Zoals bekend is het huurrecht voor een groot deel onderworpen aan (semi) dwingend recht. Dit betekent dat verhuurder en (onder)huurder gebonden zijn aan het stelsel van de wet waar het betreft tal van rechten en verplichtingen over en weer. Betekent dit echter ook dat er pas een huurovereenkomst tot stand is gekomen wanneer er sprake is van een getekende huurovereenkomst?

Inhoud syndiceren