franchisefee

mr. A.W. Dolphijn

Franchisegever, franchisevereniging, franchisefee, formulewijziging

HEMA heeft een conflict met haar franchisenemers over de bijdrage in de kosten voor e-commerce. HEMA vindt dat de bestaande regeling uit 1997 achterhaald is. Met de franchisenemers is tot enkele jaren terug steeds in goed overleg de bijdrage voor e-commerce vastgesteld. Daarna is er geen overeenstemming meer bereikt over de afrekeningen.

mr. A.W. Dolphijn

franchisefee, omzetfee, franchiseovereenkomst, franchisegever, franchisenemer

Uit een tussenvonnis van de rechtbank Den Haag van 30 augustus 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10597 (Happy Nurse) blijkt dat de rechtbank zich gebogen heeft over de vraag of de door de franchisegever aan de franchisenemer doorberekende kostprijs juist was.

mr. A.W. Dolphijn

Voorpagina van Het Financieele Dagblad en op pagina 3 d.d. 8 september 2015; mr. Alex Dolphijn van Ludwig & Van Dam over het verder oplopen van het langlopende conflict van Bruna met haar franchisenemers. De boekwinkelketen weigert nog langer te onderhandelen over aanpassing van de franchiseformule. Winkeliers die nu niet akkoord gaan, moeten vertrekken volgens Bruna.

Lees hier de artikelen

 

mr. A.W. Dolphijn

Interview mr. Alex W. Dolphijn bij BNR Nieuwsradio over het verder oplopen van het langlopende conflict van Bruna met haar franchisenemers. De boekwinkelketen weigert nog langer te onderhandelen over aanpassing van de franchiseformule. Winkeliers die nu niet akkoord gaan, moeten vertrekken volgens Bruna.

Beluister hier het interview:

http://www.bnr.nl/player/archief/20160908063310300

Mr R.C.W.L. Albers

Franchiseovereenkomst, franchise fee, 

Recentelijk oordeelde de voorzieningenrechter te Assen dat een franchisegever ten onrechte de goederenleveranties had opgeschort. De kwestie betreft een geschil tussen een franchisenemer en zijn franchisegever. De franchisenemer exploiteert op grond van een franchiseovereenkomst sinds 2005 een tweetal vestigingen op basis van deze franchiseformule.

Mr. A.W. Dolphijn

Kan de franchisenemer door blijven gaan met exploiteren, ondanks een forse betalingsachterstand van franchisefee? De rechtbank Rotterdam oordeelde op 29 april 2014 (ECLI:NL:RBROT:2014:4701) in kort geding over deze vraag.

Mr. A.W. Dolphijn

Franchisenemers, Collectief, Franchisecontract, Franchiseovereenkomst, Franchisefee, Franchiseformule, Contractswijziging, Omzetfee

Mr E.G. Snoek

Rechtbank Arnhem

franchisefee, franchiseovereenkomst, margeontwikkeling

Onlangs heeft de rechtbank Arnhem vonnis gewezen in een geschil tussen franchisegever en franchisenemer. Het geschil handelt over de uitleg van een bepaling in de overeenkomst. In de overeenkomst is een begrip opgenomen dat voor meer dan een uitleg vatbaar is. De vraag die in de onderhavige kwestie aan de orde was: “is de franchisegever gerechtigd is bij verlening de franchisefee eenzijdig te verhogen?”

Mr E.G. Snoek - franchiseadvocaat

Onlangs heeft de rechtbank Arnhem vonnis gewezen in een geschil tussen franchisegever en franchisenemer. Het geschil handelt over de uitleg van een bepaling in de overeenkomst. In de overeenkomst is een begrip opgenomen dat voor meer dan een uitleg vatbaar is. De vraag die in de onderhavige kwestie aan de orde was: “is de franchisegever gerechtigd is bij verlening de franchisefee eenzijdig te verhogen?”

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Een wederkerend thema in deze bijdrage aan de First Franchise Nieuwsbrief is de betalingsdiscipline binnen franchiseorganisaties, in het bijzonder waar het de betalingsverplichtingen van franchisenemers aan hun franchisegever betreft. Reeds diverse malen is stilgestaan bij de grote risico’s die het laten oplopen van betalingsachterstanden met zich brengt. In de praktijk verzuchten franchisegevers nogal eens dat zij zich gegijzeld voelen door hun franchisenemers, en dat is wellicht niet altijd ver van de waarheid.

Inhoud syndiceren