Franchisecontract

Mr Th.R. Ludwig

Gerechtshof ‘s-Gravenhage

Mr. J.H. Kolenbrander - franchiseadvocaat

Een franchiseovereenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij (de franchisegever) en de aanvaarding van dat aanbod door de andere partij (de franchisenemer). Er moet, kort gezegd, overeenstemming komen tussen beide partijen waarna de franchiseovereenkomst formeel tot stand komt. In beginsel is de wijze waarop een aanbod en aanvaarding geschieden vormvrij. Regelmatig komt het helaas voor dat de ene partij meende dat er een (mondeling) akkoord was, terwijl de andere partij nog aan het dubben was. “Maar we hadden toch een deal” is dan een veelgehoorde uitspraak.

Mr J.H. Kolenbrander

Rechtbank Almelo, voorzieningenrechter

Concurrentiebeding, franchisecontract

Mr Th.R. Ludwig

Gerechtshof Den Haag

franchisecontract, franchiserecht, prijsbinding 

Het gerechtshof in Den Haag heeft enige tijd geleden geoordeeld dat beïnvloeding van het prijsniveau waarvoor franchisenemer de producten verkoopt aan de consument vatbaar kan zijn voor mededingingsrechtelijke aantasting van het franchisecontract indien er door de franchisegever beoogd is het prijsniveau voor de verkoop aan consumenten te beïnvloeden.

Mr Th.R. Ludwig

Hoge Raad

Concurrentiebeding, franchisecontract 

Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met betrekking tot een concurrentiebeding in een franchiserelatie.

Mr J. Sterk

Hoge Raad

Franchiserecht, franchisecontract, franchisenemer, mededinging  

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Rotterdam

Prognose, zorgplicht, franchisecontract

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Dordrecht

Franchisecontract, koppeling franchise (onder)huurovereenkomst

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Rotterdam

Franchiserecht, franchisecontract, opschorting

De Rotterdamse rechtbank heeft onlangs beslist dat betalingsachterstand van ruim € 80.000,-- voldoende is voor de franchisegever om de franchiseovereenkomst te ontbinden.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Met enige regelmaat bevat een franchiseovereenkomst elementen van een agentuurovereenkomst. Op zich is het geen probleem indien de franchiseovereenkomst in feite tevens een (gedeeltelijke) agentuurovereenkomst is. Partijen dienen zich echter wel bewust te zijn van het feit dat dat zo is en van de mogelijke gevolgen daarvan.

Inhoud syndiceren