Franchisecontract

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mr. D.L. van Dam

Franchisenemer, franchisenemers, franchisegever, franchisegevers, franchisecontract, franchisecontracten, franchiseovereenkomst, franchiseadvies, franchisejuridisch

De feiten

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Amsterdam

Franchisecontract, franchiseovereenkomst, concurrentiebeding

Onlangs heeft de rechtbank te Amsterdam geoordeeld in een kwestie waarbij een franchisenemer niet voldeed aan alle hygiëne-eisen. Daarbij was hij contractueel gehouden deze tekortkomingen op te lossen. Franchisegever heeft daartoe diverse keren franchisenemer gesommeerd. De franchisenemer werkt vervolgens niet mee aan een hernieuwde inspectie en verhinderd op deze wijze een adequate inspectie van hygiëne-eisen die behoren bij de franchiseformule.

Mr Th.R. Ludwig

Gerechtshof ‘s-Gravenhage

Mr. J.H. Kolenbrander - franchiseadvocaat

Een franchiseovereenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij (de franchisegever) en de aanvaarding van dat aanbod door de andere partij (de franchisenemer). Er moet, kort gezegd, overeenstemming komen tussen beide partijen waarna de franchiseovereenkomst formeel tot stand komt. In beginsel is de wijze waarop een aanbod en aanvaarding geschieden vormvrij. Regelmatig komt het helaas voor dat de ene partij meende dat er een (mondeling) akkoord was, terwijl de andere partij nog aan het dubben was. “Maar we hadden toch een deal” is dan een veelgehoorde uitspraak.

Mr J.H. Kolenbrander

Rechtbank Almelo, voorzieningenrechter

Concurrentiebeding, franchisecontract

Mr Th.R. Ludwig

Gerechtshof Den Haag

franchisecontract, franchiserecht, prijsbinding 

Het gerechtshof in Den Haag heeft enige tijd geleden geoordeeld dat beïnvloeding van het prijsniveau waarvoor franchisenemer de producten verkoopt aan de consument vatbaar kan zijn voor mededingingsrechtelijke aantasting van het franchisecontract indien er door de franchisegever beoogd is het prijsniveau voor de verkoop aan consumenten te beïnvloeden.

Mr Th.R. Ludwig

Hoge Raad

Concurrentiebeding, franchisecontract 

Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met betrekking tot een concurrentiebeding in een franchiserelatie.

Mr J. Sterk

Hoge Raad

Franchiserecht, franchisecontract, franchisenemer, mededinging  

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Rotterdam

Prognose, zorgplicht, franchisecontract

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Dordrecht

Franchisecontract, koppeling franchise (onder)huurovereenkomst

Inhoud syndiceren