franchisecontract prognose

mr. J. Sterk en mr. A.W. Dolphijn

Een uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag jl. werpt nieuw ligt op het verstrekken van winst- en omzetprognoses aan aspirant-franchisenemers.

Mr. A.W. Dolphijn

franchisegever, franchiseovereenkomst, franchisecontract prognose, zorgplicht

Inhoud syndiceren