franchiseadvocaten

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Onlangs is een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot sturing van marge en dito prijspolitiek.

Een fabrikant in matrassen ziet zich geconfronteerd met een dealer die op eigen initiatief 20% internetkortingen verstrekt op de consumentenadviesprijs van de matrassenfabrikant in kwestie.

Mr P.H. Huth - Franchise advocaat

De vraag of sprake is van een franchiseovereenkomst of een verkapte arbeidsovereenkomst blijft de gemoederen – ook in recente uitspraken – bezig houden. Zo heeft de voorzieningenrechter zeer recent over deze kwestie een oordeel geveld.

Mr J.H. Kolenbrander - Franchise advocaat

Voordat een franchiseovereenkomst daadwerkelijk getekend wordt door een franchisegever en een franchisenemer, zullen er in de regel eerst besprekingen en onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen beide partijen. Gezien de (vaak) intensieve samenwerking tussen de franchisegever en -nemer, is dat een verstandige gang van zaken te noemen. Wat echter als dergelijke besprekingen en onderhandelingen niet tot het tekenen van de franchiseovereenkomst leidt, omdat één van de partijen, hetzij de franchisegever, hetzij de franchisenemer, zich op enig moment terugtrekt?

Mr S.L. van Vlaardingen - Franchise advocaat

Het komt voor in de beste huwelijken en ook in franchiserelaties: er ontstaat een verschil van mening. Over dat meningsverschil zullen partijen met elkaar in gesprek gaan en elkaar proberen te overtuigen van hun gelijk. Het is natuurlijk te hopen dat u na een goed gesprek de lucht weer hebt kunnen klaren.

Mr J. Sterk - Franchise advocaat

Recentelijk oordeelde de voorzieningenrechter te Rotterdam dat een franchisegever niet zonder meer verantwoordelijk kan worden gesteld voor iedere onjuiste mededeling van de franchisegever.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Onlangs heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, zich uitgelaten omtrent de vraag of en in hoeverre tegenvallende bezoekersaantallen in een winkelcentrum een omstandigheid zijn die, kort gezegd, voor rekening van de verhuurder/eigenaar van het winkelcentrum dienen te komen of dat deze voor rekening van de gedupeerde huurders dienen te blijven. Het lijdend voorwerp in deze casus was, niet voor de eerste keer, het winkelcentrum Amicitia te Amersfoort, waaromtrent wel vaker is geprocedeerd.

Mr S. van Vlaardingen - Franchise advocaat

Wat te doen wanneer u ongeregeldheden constateert in uw franchiserelatie? Het is steeds een afweging. De prognoses die uw franchisegever u voorafgaand aan het tekenen van de franchiseovereenkomst heeft verstrekt kunnen niet worden gehaald, u ondervindt hierdoor problemen. U hecht echter ook aan een goede relatie met uw franchisegever. Zo geldt dat vaak ook met eventuele andere handelsrelaties.

Mr J. Sterk - Franchise advocaat

Geregeld komt het voor dat franchisegever en franchisenemer een franchise-voorovereenkomst sluiten, alvorens daadwerkelijk een franchiseovereenkomst aan te gaan. Een dergelijke franchise-voorovereenkomst kent vele verschijningsvormen, die niet altijd recht doen aan de bedoeling daarvan.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Zoals bekend biedt een goed franchisegever aan zijn franchisenemer bij de start een deugdelijke investeringsexploitatieprognose. Uit deze investeringsexploitatieprognose dient de omzet en het resultaat voor de franchisenemer voor een periode van bijvoorbeeld drie jaar te kunnen worden afgeleid. Vanzelfsprekend heeft de franchisenemer in dezen een grote verantwoordelijkheid, door zelf zich actief te overtuigen van de juistheid van de verstrekte prognose.

Mr J. Sterk - Franchise advocaat

Het komt geregeld voor dat filiaalmanagers worden uitgenodigd de vestiging waar zij werken te gaan franchisen. Dit biedt kansen, maar kan door de overgang ook allerlei onvoorziene risico`s met zich meebrengen.

Inhoud syndiceren