franchiseadvocaat

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mr P.H. Huth - Franchise advocaat

Het Gerechtshof te Arnhem heeft eind 2007 een interessante uitspaak gedaan die betrekking heeft op opzegging van een dealerovereenkomst in relatie tot verticale prijsbinding.

Wat was er aan de hand? Een fabrikant van matrassen, boxsprings en slaapkamermeubelen heeft de voor onbepaalde tijd aangegane dealerovereenkomst met een plaatselijke dealer (een woninginrichtingbedrijf) tegen een bepaalde datum opgezegd. Vanaf de opzeggingsdatum leverde de fabrikant vervolgens ook geen producten meer aan deze dealer.

Mr. Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

De meeste franchiseorganisaties kennen een franchiseraad. In deze franchiseraad worden tal van onderwerpen besproken, zoals productinnovatie, marketing, automatisering, opleidingen et cetera. De praktijk kent franchiseraden in vele soorten en maten.

Doorgaans is een franchiseraad adviserend van aard en is haar werkwijze nader geregeld in een daartoe opgesteld reglement. Het komt ook voor dat franchiseraden functioneren zonder reglement, in de praktijk niet zelden met succes.

Mr. J. Sterk - Franchise advocaat

Inmiddels is het goed gebruik dat partijen bij het aangaan van de franchiseovereenkomst uitvoerig stil staan bij de consequenties daarvan. De praktijk leert dat er soms minder goed wordt stilgestaan bij het einde van de overeengekomen looptijd en de situatie die dan intreedt. Hierover wordt veelvuldig geprocedeerd.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Elke organisatie van enige importantie stelt voor zichzelf beleidsdoelen vast. Dat geldt voor publieke organisaties, doch vanzelfsprekend ook voor commerciële organisaties. Ook een franchiseorganisatie geeft zich periodiek rekenschap van haar positie ten opzichte van de concurrentie en stelt periodiek vast in welke richting zij zich op de korte, de middellange en de lange termijn wenst te ontwikkelen. Beleid in franchising.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Onlangs is een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot sturing van marge en dito prijspolitiek.

Een fabrikant in matrassen ziet zich geconfronteerd met een dealer die op eigen initiatief 20% internetkortingen verstrekt op de consumentenadviesprijs van de matrassenfabrikant in kwestie.

Mr P.H. Huth - Franchise advocaat

De vraag of sprake is van een franchiseovereenkomst of een verkapte arbeidsovereenkomst blijft de gemoederen – ook in recente uitspraken – bezig houden. Zo heeft de voorzieningenrechter zeer recent over deze kwestie een oordeel geveld.

Mr J.H. Kolenbrander - Franchise advocaat

Voordat een franchiseovereenkomst daadwerkelijk getekend wordt door een franchisegever en een franchisenemer, zullen er in de regel eerst besprekingen en onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen beide partijen. Gezien de (vaak) intensieve samenwerking tussen de franchisegever en -nemer, is dat een verstandige gang van zaken te noemen. Wat echter als dergelijke besprekingen en onderhandelingen niet tot het tekenen van de franchiseovereenkomst leidt, omdat één van de partijen, hetzij de franchisegever, hetzij de franchisenemer, zich op enig moment terugtrekt?

Mr S.L. van Vlaardingen - Franchise advocaat

Het komt voor in de beste huwelijken en ook in franchiserelaties: er ontstaat een verschil van mening. Over dat meningsverschil zullen partijen met elkaar in gesprek gaan en elkaar proberen te overtuigen van hun gelijk. Het is natuurlijk te hopen dat u na een goed gesprek de lucht weer hebt kunnen klaren.

Mr J. Sterk - Franchise advocaat

Recentelijk oordeelde de voorzieningenrechter te Rotterdam dat een franchisegever niet zonder meer verantwoordelijk kan worden gesteld voor iedere onjuiste mededeling van de franchisegever.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Onlangs heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, zich uitgelaten omtrent de vraag of en in hoeverre tegenvallende bezoekersaantallen in een winkelcentrum een omstandigheid zijn die, kort gezegd, voor rekening van de verhuurder/eigenaar van het winkelcentrum dienen te komen of dat deze voor rekening van de gedupeerde huurders dienen te blijven. Het lijdend voorwerp in deze casus was, niet voor de eerste keer, het winkelcentrum Amicitia te Amersfoort, waaromtrent wel vaker is geprocedeerd.

Inhoud syndiceren