Franchiseadvocaat

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mr J.H. Kolenbrander

franchiseadvocaat, franchiseovereenkomst, prognose

Op 6 januari jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage een vonnis gewezen, die grote gevolgen kan hebben voor de franchisepraktijk. Op grond van dit vonnis zal het aanzienlijk moeilijker worden voor een franchisegever om een franchiseovereenkomst met een franchisenemer te ontbinden als de franchisegever eerder, ten tijde van het sluiten van de franchiseovereenkomst, ondeugdelijke prognoses heeft verstrekt aan deze franchisenemer.

Mr J.H. Kolenbrander

Rechtbank ’s-Gravenhage

franchiseovereenkomst, prognose, franchiseadvocaat

De voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage heeft op 6 januari jl. een vonnis gewezen, die mogelijkerwijs grote gevolgen kan hebben voor de positie van de franchisenemer in het geval dat er sprake is van ondeugdelijke prognoses. Een ontbinding van de franchiseovereenkomst door de franchisegever kan hierdoor worden bemoeilijkt, dan wel onmogelijk worden gemaakt.

Mr J.H. Kolenbrander

franchiseadvocaat, franchiseovereenkomst, non-concurrentiebeding

Mr J.H. Kolenbrander

Franchiseadvocaat

Mr J.H. Kolenbrander

Tegenwoordig realiseren steeds meer franchisegevers zich dat er, naast het distributiekanaal dat de franchisenemers vormen, ook een ander distributiekanaal beschikbaar is, te weten de consument die via internet inkopen doet. Een franchisegever zal, door een nationale webshop te exploiteren, deze doelgroep kunnen aanboren en hierdoor aanvullende omzet kunnen genereren. Daarbij gelden echter wel bepaalde spelregels, omdat de franchisegever zich bij het gebruik van een landelijke webshop ook de gerechtvaardigde belangen van haar franchisenemers in acht dient te nemen.

Colums, waaronder Franchise+

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

In de praktijk komt het regelmatig voor dat, zoals elk bedrijf, een franchisegever of een franchisenemer behoefte heeft aan extra financiering van zijn bedrijf. Nu tegen het licht van de financiële crisis bancaire financieringen moeilijker te verkrijgen zijn, wordt in dat kader nog al eens naar alternatieve middelen gegrepen. In een franchiseorganisatie kan één van die middelen zijn dat partijen elkaar geld ter beschikking stellen.

Mr D. Timmerman - Franchise advocaat

In navolging van eerdere verschenen artikelen van mijn hand zal ik in het onderstaande wederom een huurrechtelijke kwestie behandelen. Meestal hebben de franchisenemer en de franchisegever naast een franchise-overeenkomst veelal eveneens een huurovereenkomst gesloten. De franchisegever zal als zijnde verhuurder en de franchisenemer zal als zijnde huurder de huurovereenkomst zijn aangegaan. Uiteraard kan het ook voorkomen dat de franchisenemer een huurovereenkomst met een andere (rechts)persoon heeft gesloten.

Mr D. Timmerman - Franchise advocaat

De franchisenemer heeft met de franchisegever naast een franchise-overeenkomst veelal eveneens een huurovereenkomst gesloten. Meestal is sprake van een (onder)huurovereenkomst, waarbij de franchisegever als zijnde verhuurder en de franchisenemer als zijnde huurder de huurovereenkomst hebben gesloten. Het kan ook voorkomen dat de franchisenemer een huurovereenkomst met een andere (rechts)persoon heeft gesloten.

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

Op grond van de regelgeving daaromtrent is het toegestaan actieve wervingsactiviteiten van de franchisenemer te beperken tot zijn exclusieve gebied. In dat gebied kan de franchisenemer dan in vrijheid adverteren en op enige andere wijze klanten werven. De franchisegever dient alsdan aan het actief werven van klanten binnen het exclusieve gebied aan de franchisenemer geen beperkingen op te leggen. Uiteraard is het mogelijk dat bepaalde advertenties buiten het exclusieve gebied van de desbetreffende franchisenemer terechtkomen, al dan niet via internet.

Inhoud syndiceren