Concurrentiebeding

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mr J. Sterk

Rechtbank Amsterdam

franchisenemer, concurrentiebeding, boete, matiging

Mr J. Sterk

Recentelijk heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich uitgelaten over de vraag of een franchisenemer in alle omstandigheden kan worden gehouden aan een concurrentiebeding na afloop van de franchiseovereenkomst en op welke gronden dat beding buiten toepassing zou mogen worden gelaten. De betreffende franchisenemer had zijn franchiseovereenkomst zelf opgezegd. Vervolgens ontplooide de betreffende franchisenemer volgens de franchisegever concurrerende activiteiten welke in strijd zouden zijn met het concurrentiebeding.

Mr J. Sterk

concurrentiebeding, franchisenemer

Recentelijk heeft de rechtbank Utrecht zich wederom uitgelaten over de kwestie Super de Boer tegen een van haar (voormalig) franchisenemers.

Mr A.F. Greving

Hoge Raad Den Haag

Concurrentiebeding, prijsbinding, mededinging

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Amsterdam

Franchisecontract, franchiseovereenkomst, concurrentiebeding

Onlangs heeft de rechtbank te Amsterdam geoordeeld in een kwestie waarbij een franchisenemer niet voldeed aan alle hygiëne-eisen. Daarbij was hij contractueel gehouden deze tekortkomingen op te lossen. Franchisegever heeft daartoe diverse keren franchisenemer gesommeerd. De franchisenemer werkt vervolgens niet mee aan een hernieuwde inspectie en verhinderd op deze wijze een adequate inspectie van hygiëne-eisen die behoren bij de franchiseformule.

Mr J.H. Kolenbrander

Rechtbank Almelo, voorzieningenrechter

Concurrentiebeding, franchisecontract

Mr Th.R. Ludwig

Hoge Raad

Concurrentiebeding, franchisecontract 

Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met betrekking tot een concurrentiebeding in een franchiserelatie.

Mr J. Sterk - Franchise advocaat

Franchiseovereenkomsten worden in toenemende mate beheerst door het vanuit Europa oprukkende mededingingsrecht. Ook in de dagelijkse franchisepraktijk wordt daarmee nog niet altijd voldoende rekening mee gehouden. Een voorbeeld daarvan is het opleggen van vaste prijzen.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

De meeste franchise-overeenkomsten bevatten post-contractuele concurrentiebedingen, inhoudende dat de voormalig franchisenemer niet actief mag zijn in de branche waarin hij werkzaam is, al dan niet beperkt tot de voormalige locatie, het exclusieve gebied, of nog ruimere aanduiding. Werkt dit beding nu ook indien de franchisegever failliet gaat?

J. van Koetsveld - Franchise advocaat

In de meeste franchise-overeenkomsten is bepaald dat na beëindiging van de franchise-overeenkomst de voormalige franchisenemer zich aan een concurrentiebeding dient te houden. Een concurrentiebeding geldt normaliter voor een periode van één jaar na beëindiging van de overeenkomst en tenminste voor het vestigingspunt dan wel het voormalige exclusieve rayon van de franchisenemer.

Inhoud syndiceren